Rakentajalle ja liittyjälle

Liittyjän muistilista:

1. Ota ajoissa yhteyttä

Ota yhteys Kauhajoen Lämpöhuoltoon tarkistaaksesi onko kiinteistö liitettävissä kaukolämpöön. Opastamme mielellämme, mitä asioita tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvittavat suunnitelmat kannattaa teettää alan ammattilaisella, oli kyseessä saneeraus- tai uudiskohde.

2. Lämpösopimus

Kaukolämpösopimus kolme kuukautta ennen sovittavaa lämmöntoimituksen ajankohtaa. Sopimukseen tarvitaan tiedot kaukolämpösuunnitelmista: asemapiirustus, pohjapiirustus, kytkentäpiirustus sekä energiatodistus laskelmineen. Piirustukset kahtena sarjana: toinen arkistoomme, toinen asiakkaalle.
Suunnitelmien perusteella laaditaan tarjous/lämpösopimus, joka lähetetään asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Liittymismaksu laskutetaan liittymisajankohtana, käyttömaksut alkavat liittymisajankohdasta.

3. Tekninen tila

Lukittavaan, lattiakaivolla, vesipisteellä ja ilmanvaihdolla varustettuun tekniseen tilaan sijoitetaan kaukolämmön lisäksi muutkin kunnallistekniset liittymät ja mittaukset. Tila on hyvä sijoittaa lähelle kunnallistekniikan liittymiä, jotta liittymisjohdot jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Suora uloskäynti tilasta mahdollistaa häiriöttömät huoltokäynnit. Kiinteistön omistaja huolehtii, että tilan avain on lukkoliikkeestä hankkimassaan avainsäilössä sisäänpääsyä varten. Lisätietoja saa tarvittaessa lämmönmyyjältä.
Lämmönmittauskeskuksen ja sähköpääkeskuksen eteen tulee jäädä vapaata huoltotilaa 800 mm. Saneerauskohteissa olemassa oleva kattilahuone soveltuu usein sellaisenaan. Tilan vähimmäismitat ja mittauskeskuksen tilantarve tulee tarkistaa lämmönmyyjältä.

4. Nousukulmien ja mittauskeskuksen asennus

Kaukolämmön rakennuttaja tulee käymään sovittuna ajankohtana työmaalla. Tällöin määritellään nousukulmien asennuskohta, mittauskeskuksen sijainti ja kaukolämpöjohdon reitti sekä tarkennetaan lämmöntoimituksen aikataulua.
Rakentamisen perustusvaiheessa asiakas tilaa kaukolämmön rakennuttajalta nousukulmat ja asentaa ne paikoilleen annettujen ohjeiden mukaisesti. Mittauskeskus voidaan tarvittaessa asentaa tekniseen tilaan ennen liittymän rakentamista.

5. Liittymäjohdon rakentaminen

Liittymäjohto rakennetaan sovittuun lämmöntoimitusajankohtaan mennessä. Liittymäjohto asennetaan noin puolen metrin syvyyteen. Kauhajoen Lämpöhuolto Oy rakentaa liittymäjohdon ja mittauskeskuksen tekniseen tilaan. Liittymismaksu ei sisällä maarakennuksen pintatöitä kuten asvaltointia, kiveystä, nurmikon tekoa ja istutustöitä tontilla. Lämpöhuolto vastaa liittymäjohdon putkien eristystyöstä, mittauskeskus mukaan lukien.

6. Asiakaslaitteet ja tarkastukset

Asiakaslaitteiden asennuksesta huolehtii asiakkaan putkiurakoitsija. LVI-urakoitsija suorittaa käyttöönottotarkastuksen ja täyttää asennusvalvontapöytäkirjan, jolla varmistetaan, että kytkennät ja laitteet täyttävät asetetut tekniset vaatimukset sekä toimivat halutulla tavalla. Urakoitsija tilaa mittaroinnin ja lämmöntoimituksen aloituksen, jonka yhteydessä asennusvalvontapöytäkirja luovutetaan kaukolämmön edustajalle.
LVI-teknisten asennustöiden valmistuttua urakoitsija tekee lopputarkastuksen ja täyttää valmistumispöytäkirjan yhdessä asiakkaan edustajan kanssa. Valmistumispöytäkirjan allekirjoituksella asiakas hyväksyy asennustyön loppuun suoritetuksi. Urakoitsija toimittaa pöytäkirjan sekä säätölaitteiden virityspöytäkirjan Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:lle. Pöytäkirjalomakkeita saa Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:ltä.

Listan ohjeet käydään tarkemmin läpi rakentajan oppaassa.

Kaukolämmön suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan K1_2013.pdf